BA Course Announcement

BA Course Announcement

Du har nå en unik mulighet til å arbeide med et kunstnerisk prosjekt som har en forankring til den greske øya Lesvos. Ved Fakultet for kunstfag, Institutt for visuelle og sceniske fag, tilbyr vi nå et 15 sp emne i Stedsrelaterte uttrykk hvor en sentral del av emnet er...