BA Course Announcement

by | Apr 26, 2018 | X_Archive | 0 comments

Du har nå en unik mulighet til å arbeide med et kunstnerisk prosjekt som har en forankring til den greske øya Lesvos.

Ved Fakultet for kunstfag, Institutt for visuelle og sceniske fag, tilbyr vi nå et 15 sp emne i Stedsrelaterte uttrykk hvor en sentral del av emnet er en ukes intens workshop fra 24. juni til 1. juli 2018. Basen vil være Universitetet i Agders vakre studiesenter Metochi https://www.uia.no/senter-og-nettverk/metochi .

Kunstnerisk ansvarlig er kunstner og kurator André Tribbensee, som har mye erfaring med veiledning av kunstprosjekter, blant annet fra workshopen TrafoTransit på Lesvos i 2017 http://www.trafo.no/nyheter/3572-Tilbakeblikk-på-TrafoTransit.

I emnet vil du arbeide med et prosjekt som forholder seg til Lesvos som sted generelt, og aktuell samtidsproblematikk knyttet til denne greske øya mer spesielt. I en utforskende prosess i samspill med stedet og veileder(e) utvikles tema og kunstneriske uttrykk. Den internasjonale flyktningsituasjonen kan være aktuell og vil tematiseres i forelesninger og i diskusjoner.

Forlenget søknadsfrist 8. april!

Organisering av emnet og informasjon om søknadsprosedyre

0 Comments

Submit a Comment